Управител: Николай Ангелов

Телефон за връзка: 0896642458

E-mail: businessniko76@gmail.com

Местонахождение на „НИКО 76“ ЕООД